water
15 mei 2020

Doorgaan met legionellabeheer

Gebouwen staan leeg of het gebruik van tappunten is veranderd of verminderd. In stilstaand water gaat de waterkwaliteit achteruit en krijgt de legionellabacterie de kans om te groeien. Daarom is het belangrijk om kranen door te spoelen. Dit is ook van belang in gebouwen die langer dicht zijn geweest en weer open mogen.

Legionellabesmetting voorkomen

De vrees is gerechtvaardigd dat Nederland door het versoepelen van de coronamaatregelen wordt geconfronteerd met grootschalige legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties en koeltorens. De kans op dergelijke uitbraken wordt veelal onderschat.  Gebouweigenaren blijken in veel gevallen te weinig aandacht aan preventieve maatregelen te besteden. Dat komt soms door onwetendheid van de risico’s van legionella voor de volksgezondheid, maar veel gebouweigenaren kampen door de lockdown ook met financiële tegenvallers. Daardoor krijgen preventieve maatregelen tegen legionella minder prioriteit. Een legionellabesmetting kan de veteranenziekte veroorzaken, een ernstige vorm van longontsteking waaraan mensen met een zwak gestel kunnen overlijden.

Leegstand gebouwen

Door de Covid-19-crisis worden veel gebouwen, zoals hotels, kantoren, sportscholen, campings, fitnesscentra, onderwijsinstellingen en accommodaties van sportverenigingen, op het ogenblik niet of nauwelijks gebruikt. In andere gebouwen zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en woonzorgcentra is het gebruik van veel tappunten veranderd/verminderd. Hierdoor komt het water in de leidingen stil te staan. Door de stijgende buitentemperaturen in de lente en de zomer loopt de temperatuur van het water op en ontstaat bio-film in de leidingen. Daarin nestelt de legionellabacterie zich graag en kan zich daar snel vermenigvuldigen.

De legionellakolonies die dan in het drinkwater ontstaan, kunnen vervolgens tot besmettingen van de gebruikers leiden. Die besmettingen zijn te voorkomen door adequate preventieve maatregelen te treffen. Dat betekent: het consequent wekelijks doorspoelen van de drinkwaterinstallaties en de drinkwaterkwaliteit monitoren door het nemen van monsters om eventuele legionellavorming vast te stellen.

Collega Egbert Leiting heeft in een interview met Vakblad Legionella hier meer over vertelt.

Uitvoeren waterveiligheidswerkzaamheden

Gezien het voorstaande artikel over de gevaren voor uw drinkwaterinstallatie is het belangrijk om de benodigde werkzaamheden door te laten gaan. Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren hebben wij toegang nodig tot uw locaties. Veiligheid staat bij ons voorop, veiligheid van onze medewerkers maar ook veiligheid van uw gebouw gebruikers. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Wij hebben een corona statement opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij omgaan met de corona maatregelen en welke extra maatregelen wij nemen. U kunt ons corona statement hier lezen. Naast dit statement hebben wij voor onze medewerkers protocollen opgesteld als aanvulling op de bestaande werkbeschrijvingen. Deze protocollen geven als aanvulling op de werkbeschrijvingen duidelijke handvatten voor onze medewerkers om veilig te kunnen werken. Deze protocollen beschermen onze mensen maar ook uw locatie gebruikers.

Vervolgens hebben wij een huishoudelijk regelement opgesteld welke wij onze medewerkers meegeven om op uw locaties te kunnen laten zien. Dit regelement bevat 10 regels waar wij ons aan houden. Dit geeft u duidelijkheid over wat u kunt verwachten van onze medewerkers. Dit huishoudelijke regelement bevat de volgende 10 punten:

  1. Normec Kalsbeek volgt de RIVM richtlijnen en neemt daar waar nodig additionele maatregelen. Hiernaar wordt verwezen in het coronastatement van Normec Kalsbeek.
  2. De gezondheid van onze medewerkers en degene waarmee ze in contact komen staat voorop. Onze medewerkers zullen pas van huis vertrekken als er geen enkele aanleiding is te denken dat zij coronagerelateerde gezondheidsklachten hebben.
  3. Bij aankomst op de locatie zal onze medewerker zich melden waarbij hij een aantal coronagerelateerde vragen stelt om veilig aan het werk te kunnen. Bovendien kan hij met u de huishoudelijke regels doornemen die zijn opgesteld door Normec Kalsbeek om op de locatie veilig te werk te gaan.
  4. Onze medewerkers zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij zullen altijd handschoenen dragen die na elke bezoek zullen worden vervangen.
  5. Bij meerdere monsternames op locaties waarbij verschillende appartementen worden betreden, zal tussendoor altijd een desinfectiemiddel worden gebruikt om de handschoenen te desinfecteren.
  6. Voor eigen bescherming van zal de medewerker mogelijk een gelaatsbescherming gebruiken. Deze wordt na elk bezoek schoongemaakt en gedesinfecteerd.
  7. Het gebruikte gereedschap wordt gedesinfecteerd alvorens dit wordt teruggeplaatst in de werkauto.
  8. Onze medewerkers zullen alleen koffie en/of andere versnaperingen gebruiken als zij dat aangeboden krijgen. Ze zullen niet zelf gebruik maken van apparaten.
  9. Bij gebruikmaking van het toilet zal de medewerker voor en na gebruik de deurklink, kraan, toiletbril en spoelknop desinfecteren.
  10. Indien er organisatie of locatie gerichte aanvullende maatregelen nodig zijn, zal de medewerker zich hieraan houden. Deze vraag zal bij het maken van een afspraak altijd worden gesteld.
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00