water
18 augustus 2020

In de schaduw van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote invloed op gebouwbeheer. Doordat veel bedrijven stil zijn komen te liggen, is het risico op legionella groter, claimt Egbert Leiting van Normec Kalsbeek. “Een aantal beheerders van scholen en universiteiten heeft al bij ons aan de bel getrokken”

De onwerkelijke situatie vanwege het corona-virus heeft onverwachte bijeffecten. Zo staan er veel meer kantoren en andere gebouwen geheel of deels leeg. Heel veel Nederlanders werken immers thuis en dus worden de voorzieningen op de werkplek veel minder en soms zelf niet gebruikt. Betekent dit dat er een groter risico is op legionella? Egbert Leiting, business unit manager bij Normec Kalsbeek: “Gebouwen die helemaal leeg staan en dat daardoor er geen gebruik is van de drinkwaterinstallatie, krijgen inderdaad problemen met de drinkwaterkwaliteit. Je moet hier denken aan plekken als scholen, sportlocaties, zwembaden, restaurants en kantoorgebouwen.”

De uitleg is logisch: stilstand van het water leidt tot afzetting aan de binnenkant van een leiding. Dan groeit er biofilm en vormt zich een dun laagje aan de binnenkant van die leiding. Daarnaast wordt de groei van bacteriën – dus ook van legionella – bevorderd door stilstand. “Dus de kwaliteit van het drinkwater verslechtert. En dat geldt ook voor gebouwen die in gebruik blijven, maar waar er ruimtes zijn waar het gebruik wegvalt of waar het gebruik veel lager wordt. Denk hierbij in een verpleegtehuis aan de kapsalon, de activiteitenruimte in een woon-zorgcomplex of de tappunten in een kantoor”, zegt Leiting.

Alert

De vraag is natuurlijk hoe erg dat is. Immers, eerst moet corona bestreden worden, voordat we weer massaal ons oude ritme oppakken. Is er een risico voor de volksgezondheid? Leiting is resoluut: “In de leegstaande gebouwen is nu geen risico. Logisch, want er wordt geen gebruik gemaakt van het gebouw of het water. Wanneer echter over een tijdje, laten we hopen zo snel mogelijk, de gebouwen weer in gebruik worden genomen, is er wel een risico. Met name bij de consumptie van water, vanwege de mindere kwaliteit. En vergeet het risico op legionellabesmetting niet bij bijvoorbeeld verneveling bij een douche die een tijd stil heeft gestaan.”

Op dit moment geldt echter wel een risico in gebouwen waar een deel van de tappunten niet gebruikt wordt. De stilstaande tappunten staan in verbinding met de tappunten die wel gewoon in gebruik zijn. Zo kan een kwaliteitsverslechtering in een stilstaand leidingdeel leiden tot risico’s op in gebruik zijnde tappunten.

Leiting geeft aan dat Normec Kalsbeek al vragen heeft ontvangen van gebouweigenaren over legionella tijdens een leegstandsperiode, zoals nu bij het corona-virus. “Een aantal beheerders van scholen en universiteiten heeft al bij ons aan de bel getrokken. Net als een paar gemeentes. Zij hebben vooral vragen over de leegstand van hele gebouwen. Daarnaast adviseren we onze bestaande klanten actief om alert te zijn bij leegstaande ruimten en weinig gebruikte tappunten. Het is namelijk logisch dat de aandacht van iedereen nu in eerste instantie bij het coronavirus ligt. Ik merk dat ze blij zijn met de tips die we geven.”

Praktijk

Tijdens bijvoorbeeld de zomerperiode werken er ook minder mensen op kantoor en blijven scholen en universiteiten leeg. In welke mate verschilt dit met de huidige situatie? “Er worden in die perioden maatregelen genomen. Overal waar met beheersplannen wordt gewerkt, is de het de procedure om bij minder gebruik van tappunten of bij leegstand juist maatregelen te nemen. Dat gebeurt op steeds meer locaties. Legionellapreventie de afgelopen jaren heeft ons dat geleerd. Als je in de zomerperiode geen extra stappen voert, is de kans op normoverschrijdingen van legionella groot. Met alle gevolgen en risico’s van dien”, zegt Leiting.

Wat moeten gebouwbeheerders in deze tijden van coronavirus doen? Zorg in ieder geval minimaal wekelijks voor het doorstromen van de tappunt. Dit is standaard als een tappunten een week niet wordt gebruikt. Formeel betekent dit spoelen tot dat de leidinginhoud is ververst. In de praktijk betekent dit dat 2 minuten spoelen dan veelal voldoende is. Wanneer een gebouw volledig leeg staat, moet ook het hoofdnet goed doorgespoeld worden. Dit betekent dat bij het spoelen meerdere tappunten tegelijk geopend moeten worden. In de praktijk: loop een rondje langs tappunten en loop het rondje daarna nogmaals om de tappunten te sluiten (afhankelijk van de grootte van het gebouw bijvoorbeeld per etage). Een alternatief is het leidingwerk geheel droogzetten (al het water uit de leidingen weg laten lopen) en voor ingebruikname heel uitgebreid spoelen en bemonsteren en zo nodig chemisch reinigen.

Leiting wil nog wel benadrukken dat drinkwaterproblematiek en legionella op dit moment in de schaduw van de coronacrisis staan. “Maar het zou wel erg zonde zijn, dat wanneer de coronacrisis is geluwd en we de gebouwen weer in mogen, dat er dan door problemen met de drinkwaterkwaliteit en met legionella-overschrijdingen alsnog niet gewerkt kan worden.”

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00