water
6 september 2022

Nieuwe wetgeving zwembadwater per 1 januari 2023

De Omgevingswet is een nieuwe wetgeving waar al een langere tijd aan wordt gewerkt en waarvan de inwerkingtredingsdatum steeds dichterbij komt. Deze nieuwe wet zal de huidige wetten voor de leefomgeving bundelen en moderniseren, waaronder de regelgeving voor zwembaden: de Whvbz en bijbehorend Bhvbz. De verandering in wetgeving heeft gevolgen voor zwembadhouders: er is meer vrijheid voor innovatie en een eigen beheersplan, maar met aangescherpte regelgeving. In dit artikel gaan we dieper in op deze gevolgen.

[Edit]: Inmiddels is bekend dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023.

Verandering

Gedetailleerde regels en voorschriften zijn vervangen door einddoelen. Deze doelen zijn gesteld om aan te tonen dat het zwemwater hygiënisch en betrouwbaar is. Er is sprake van een zorgplicht: zwembadhouders moeten ervoor zorgen dat het water en de lucht in een gesloten ruimte niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de bezoekers. Zwembadhouders moeten zelf een risico-inventarisatie en beheersplan opstellen. Deze verandering biedt meer ruimte voor eigen ideeën en innovatie.

Kwaliteitseisen

In de nieuwe regelgeving is er nog steeds sprake van een aantal parameters waar een zwembad aan moet voldoen. Er zijn nieuwe parameters bepaald, parameters aangescherpt en parameters vervangen. Wanneer een meting de eerste, tweede en derde keer niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor een parameter, is de beheerder verplicht om het zwembad te sluiten totdat er uit een nieuwe meting blijkt dat de parameter weer voldoet aan de eis.

Omgevingswet

In de Nota van toelichting Invoeringsbesluit Omgevingswet vindt u de einddoelen die zijn gesteld en daarbij horende parameters. Hoofdstuk 15 (pagina 392) bevat algemene regels voor het bieden van gelegenheid tot het zwemmen of baden in badwaterbassins.

1 juli 2023 is een belangrijk startmoment, vanaf dit moment wordt de wet in de praktijk toegepast. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Omgevingswet.

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00