water
8 september 2022

Voorkom waterverspilling bij legionellabeheer

Eén van de grootste oorzaken van watertekort is de aanhoudende klimaatverandering. Door minder regenval komt er minder water beschikbaar. Daarnaast is de bevolkingsgroei een andere grote oorzaak, maar nog belangrijker en misschien wel de enige oorzaak waar we invloed op hebben is: verspilling van water. Normec Kalsbeek heeft de twee innovatieve producten S@nsor en T@pper ontwikkeld met als doel de watermarkt efficiënter en groener te maken.

Verplicht beheer 

In Nederland is het vanuit het drinkwaterbesluit verplicht gesteld om deugdelijk water beschikbaar te stellen aan gebruikers en medewerkers. Het drinkwaterbesluit geeft aan dat drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan NEN 1006. NEN 1006 bevat algemene bepalingen die verder zijn uitgewerkt in waterwerkbladen. Voor het beheer van leidingwaterinstallaties is dit vastgelegd in waterwerkblad 1.4G. Het meten van de temperatuur en spoelen van de leidingen is onderdeel van het beheer. Bij deze handelingen gaat veel water verloren. Dit is geen milieuvriendelijke manier van het uitvoeren van beheer.

Bespaar water met S@nsor

Om de veiligheid van ons drinkwater te kunnen garanderen is stoppen met spoelen en temperaturen geen optie. Toch zijn er mogelijkheden om deze beheersmaatregelen duurzamer uit te voeren. Normec Kalsbeek bracht in 2019 de S@nsor op de markt. S@nsor meet automatisch de doorstroming en temperatuur van uw leigingen. Doordat deze handelingen niet meer handmatig uitgevoerd hoeven te worden, bespaart dit veel water. Dit is een slimme manier om enerzijds te blijven voldoen aan de wetgeving en anderzijds waterbesparend te werk te gaan.

Slim beheren met T@pper

De vergaarde informatie van de sensoren wordt doorgestuurd naar de digitale beheerapplicatie T@pper. Zo is de benodigde kennis te allen tijde paraat. De temperatuur van het water wordt een-op-een ingevuld in het digitale logboek van T@pper. Daarnaast wordt ook de doorstroming gemeten. Mochten er tappunten zijn waarbij geen doorstroming is geweest, krijgt u hiervan een melding. In plaats van alle tappunten, spoelt u nu alleen de punten waarbij het nog echt nodig is.

Meer informatie?

Bekijk S@nsor
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00