water
9 september 2022

Wetswijziging legionellapreventie

In mei 2022 gaf minister Harbers in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij de wetgeving rond legionellapreventie wil veranderen. Dit als vervolg op een rapport van KWR-Berenschot. Sinds deze ontwikkeling is het onduidelijk wat de juiste vervolgstappen zijn voor de wetswijziging. In dit artikel geeft Egbert Leiting inzicht vanuit zijn expertise als senior-adviseur Legionellapreventie & Drinkwaterveiligheid bij Normec Kalsbeek.

Motie van Van der Lee

In 2018 werd door de Tweede Kamer een motie van Van der Lee aangenomen. De motie verzoekt de regering om de mogelijkheden te onderzoeken voor het verlagen van de eis van 55ºC voor warm tapwater, om energie te besparen zonder dat dit gevaren oplevert voor de volksgezondheid. Er volgde een onderzoek in opdracht van BZK, met als resultaat een rapport van KWR-Berenschot waar veel kritiek op kwam.

Temperatuur warm tapwater

In het rapport wordt vermeld dat de aanbevolen minimale gebruikstempratuur voortaan 60°C moet zijn. Het rapport is vooral gericht op waterveiligheid, maar niet op energiebesparing, waarvoor de motie aanvankelijk was aangenomen. Volgens Egbert wordt energiebesparing gezien de huidige situatie vandaag de dag nog urgenter. De oorlog in Oekraïne heeft in dit opzicht voor een versnelling gezorgd. Energiebesparing is noodzakelijk. De voorgestelde verhoging van de warmwatertemperatuur gaat hier juist tegen in.

Risicovolle situaties

In het rapport wordt ook voorgesteld om meer te focussen op de gevaarlijkste soort: Legionella pneumophila. Hiermee worden de Legionella non-pneumophila varianten veelal losgelaten, waardoor essentiële informatie over de installaties en het beheer verloren gaat. Dit kan leiden tot risicovolle situaties. Legionella non-pneumophila kan immers ook ziekteverwekkend zijn. Bovendien duidt de aanwezigheid van deze legionellasoorten erop dat de installatie en of het beheer niet op orde is.

Aanvullend onderzoek

Egbert adviseert om binnen de driehoek duurzaamheid, drinkwaterveiligheid en kosten te zoeken naar de beste oplossing. Met de inzet van technologie moet het mogelijk zijn om de temperatuur voor warm tapwater te verlagen om te besparen op energie, zonder in te leveren op veiligheid. Minder gaan monitoren op legionella is vanwege eerdergenoemde risico’s niet wenselijk. Om het meest gunstige scenario te bereiken zonder tegenstrijdigheden, is aanvullend onderzoek door verschillende stakeholders nodig. De huidige wetsvoorstellen kunnen beter bevroren worden, in afwachting van nader onderzoek.

Op dit moment heeft de minister aangegeven de resultaten van aanvullende onderzoeken af te wachten om vervolgens de wetgeving hierop aan te passen. De aanvullende onderzoeken zullen naar alle waarschijnlijkheid komend najaar opgestart worden. Normec Kalsbeek houdt u op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de regeling legionellapreventie delen wij dit met u.

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00