water
19 februari 2020

Kalsbeek en Wold & Waard tekenen 10-jarig contract

Integrale outsourcing legionellabeheer beklonken

LEEK – Kalsbeek en woningcorporatie Wold & Waard hebben vandaag een 10-jarige overeenkomst getekend. Wold & Waard besteedt legionellabeheer en -preventie volledig uit aan Kalsbeek. En dat werd gevierd.

De overeenkomst werd getekend door Wold & Waard-Manager Vastgoed Jan Leistra en Edwin Kool: financieel directeur van Kalsbeek B.V. Sander van der Leest, senior legionella adviseur, fungeerde namens Kalsbeek jarenlang als projectleider voor Wold & Waard. Hij vertelt: ‘We zijn ontzettend trots en verheugd dat we onze jarenlange samenwerking met in ieder geval nog tien jaar, op nóg slimmere, efficiëntere en effectievere wijze, kunnen voortzetten.’

All-in servicecontract

Het gaat om volledige outsourcing, een all-in servicecontract, waarin elk aspect van legionellabeheer en -preventie is getackeld. Van der Leest vervolgt: ‘Al sinds 2007 verrichten we uiteenlopende werkzaamheden voor Wold & Waard, het dienstenpakket is in de loop der jaren verder uitgebreid. In het begin betrof dat uitsluitend de noodzakelijke wettelijke preventiewerkzaamheden zoals die waren vastgelegd in het beheersplan, zoals de reguliere keerklepcontroles, watertemperatuurmetingen en legionella monsterafnames. Als er dan onverhoopt toch een overschrijding van de normen werd vastgesteld, viel dat buiten het contract en werden de daarmee gepaard gaande werkzaamheden separaat opgepakt en in rekening gebracht. Daardoor bleef het kostenverloop grillig en weinig voorspelbaar.’

Aanzienlijke afname aantal legionella concentraties

‘Door de introductie van het Kalsbeek T@pper-systeem in 2014 zijn de locatiegebruikers van Wold & Waard voorzien van een eenvoudige beheerstool voor uitvoering en registratie van beheersmaatregelen. Die manier van werken zorgde al voor een enorme afname in verhoogde legionellaconcentraties, zo’n 30% tot 50%. Ook bleef het aantal overschrijdingen stabiel laag. Mede daardoor, en op basis van uitgekiende audits en uitgebreide risicoanalyses – o.a. vanuit onze beheerstool – waarmee we alles tot in de puntjes inzichtelijk hadden gemaakt, hebben we een goede inschatting kunnen maken van de verwachte trends, incidenten en rapportages. Aan de hand daarvan konden we onze KPI’s nog beter en scherper afstellen én de klantvraag naadloos beantwoorden door een uitgekiend, tienjarig alles-in-een servicecontract aan te bieden. En dat biedt legio voordelen, zowel voor Wold & Waard als voor ons.’

Optimaal legionellabeheer

Kalsbeek neemt het integrale legionellabeheer voor 34 panden van Wold & Waard voor zijn rekening. Van der Leest: ‘Bij elke locatie is of wordt een T@pper-licentie met slimme temperatuur- en doorstromingssensoren (S@nsor red.) geleverd. Daarmee behoren tijdrovende handmatige temperatuurmetingen tot het verleden en is het overgrote deel van de beheersmaatregelen geautomatiseerd. Blijft de doorstroming in een pand bijvoorbeeld achter? Dan genereert T@pper automatisch een spoelactie. Is er onverwacht toch een overschrijding? Dan is die voortaan veel sneller gelokaliseerd en kan direct een vervolgactie worden opgestart.’

Waardevolle voordelen

Naast de voor de hand liggende kostenbesparing die het Wold & Waard oplevert, brengt de samenwerking door de intensievere preventie een nóg betere waterveiligheid met zich mee. Van der Leest sluit af: ‘Een fijne bijkomstigheid voor de gebruikers van de panden is dat we de uitvoerende rol en het projectleiderschap nu in één functie hebben ondergebracht, waardoor er een vast aanspreekpunt is en alle aspecten die uitgevoerd en/of doorgenomen moeten worden, op hetzelfde moment kunnen worden gedaan. Ook dat is weer een mooie efficiencyslag. En prettiger, voor iedereen.’

Over Wold & Waard

Wold & Waard is een woningbouwvereniging met zo’n 4.800 sociale huurwoningen in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. Ga voor meer informatie naar www.woldwaard.nl.

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00