water
26 maart 2020

Lege gebouwen in coronacrisis: geef legionella geen kans

Door de coronacrisis werken mensen thuis en worden veel gebouwen niet of amper gebruikt. Ideaal voor een andere onzichtbare vijand: de legionellabacterie.

Egbert Leiting water- en luchtspecialist raadt mensen aan alert te zijn. “Als kranen in leegstaande gebouwen niet worden gebruikt, staat het water in de leidingen stil. Dan verslechter de kwaliteit. Een glas melk dat drie weken op tafel staat, drink je niet leeg. Dat geldt ook voor een glas water. Waarom zou je dan wel leidingwater drinken dat drie weken stil heeft gestaan.”

Kweekvijver voor bacteriën

Scholen, sportkantines, kantoorgebouwen, sinds het coronavirus Nederland in zijn greep houdt, worden ze niet of nauwelijks gebruikt. Veel watertappunten in die gebouwen dus ook niet. Het water staat stil.

Zowel het stilstaande water in de leidingen als een dun laagje dat zich afzet op leidingen is een kweekvijver voor bacteriën, zoals legionella. Mensen die legionella via verneveling binnenkrijgen, lopen kans op Legionellose (zware longontsteking).

“Het staat niet in verhouding tot wat we nu meemaken, met het coronavirus’’, zegt Leiting. ,,Maar legionella kan ernstige gevolgen hebben. De bacterie eist jaarlijks circa 100 slachtoffers in Nederland.”

Protocollen

Om die reden bestaan in veel gebouwen protocollen die zorg dragen leidingwater stroomt in periodes dat de gebouwen niet worden gebruikt, zoals de schoolvakantie of winterstop.

“Maar de huidige periode van leegstand is niet gepland en onverwacht. Bovendien ligt de focus nu geheel logisch op het stoppen van corona. Wie denkt er nu aan dat in verzorgingshuis de kraan van de kapper niet wordt gebruikt?”

Wekelijks laten stromen

Leiting roept daarom op alert te staan: kranen die nu niet worden gebruikt, moeten toch wekelijks stromen. “Anders loop je het risico dat na twee maanden de waterkwaliteit niet in orde is. Dan blijft het gebouw nog langer op slot.”

Ook in gebouwen die voor een klein deel worden gebruikt is het zaak niet gebruikte kranen geregeld open te zetten. Leitings devies: zet wekelijks alle kranen in een gebouw twee keer twee minuten open. Een keer koud water en een keer heet water.

________

Zo houd je legionella buiten de deur:

Wat betekent minder gebruik van kantoren en andere gebouwen voor legionella in die gebouwen?

Gebouwen die geheel leegstaan en daardoor geen gebruik van de drinkwaterinstallatie hebben krijgen problemen met de drinkwaterkwaliteit. Denk aan scholen, sportlocaties, zwembaden, restaurants, kantoren. Ook in gebouwen die in gebruik blijven zijn er ruimtes waar het gebruik totaal wegvalt of veel lager wordt. Denk in een verpleegtehuis aan de kapsalon, activiteitenruimte en tappunten in de kantoren.

Is er een risico voor de volksgezondheid?

In de leegstaande gebouwen nu niet. Er wordt immers geen gebruik gemaakt van water. Wanneer de gebouwen weer in gebruik worden genomen is er wel een risico. Met name bij de consumptie van water en zeker ook het risico op Legionella-besmetting bij verneveling van water zoals de douche.
In gebouwen waar een deel van de tappunten niet gebruikt wordt kan dit wel direct leiden tot risico’s. De stilstaande tappunten staan in verbinding met de tappunten die wel gewoon in gebruik zijn. Zo kan een kwaliteitsverslechtering in een stilstaand leidingdeel leiden tot risico’s op in gebruik zijnde tappunten.

Leven er vragen bij gebouweigenaren over legionella tijdens een leegstandsperiode zoals nu?

Ja, bij een aantal scholen, gemeentes en universiteiten met name over de leegstand van gehele gebouwen. Ze moeten alert zijn op leegstaande ruimtes en weinig gebruikte tappunten. Je merkt dat de focus op andere gebieden.

Worden er in situaties waarin er minder mensen in een kantoor werken (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) maatregelen genomen tegen legionella vanwege minder gebruik water?

Ja, overal waar met beheersplannen wordt gewerkt is de procedure om bij minder gebruik van tappunten of leegstand maatregelen te nemen. Dit gebeurt op heel veel plaatsen. Dit is door de ervaring van de afgelopen jaren Legionellapreventie. Als je geen extra maatregelen neemt bijvoorbeeld in de de zomerperiode heb je grote kans op normoverschrijdingen van Legionella met alle gevolgen en risico’s.

Wat kunnen gebruikers doen?

Zorg voor minimaal wekelijks doorstromen van de tappunten. Dit is standaard als een tappunten een week niet wordt gebruikt. Formeel betekent dit spoelen tot dat de leiding inhoud is ververst. In de praktijk betekent dit dat 2 minuten spoelen dan veelal voldoende is.

Indien een gebouw volledig leegstaat moet ook het hoofdnet goed doorgespoeld worden. Dit betekent dat bij het spoelen meerdere tappunten tegelijk geopend moeten worden. In de praktijk: loop een rondje langs tappunten en loop het rondje daarna nogmaals om de tappunten te sluiten (afhankelijk van de grootte van het gebouw bijv. per etage).

Alternatief is het leidingwerk geheel droog zetten (al het water uit de leidingen weg laten lopen) en voor ingebruikname heel uitgebreid spoelen en bemonsteren en zo nodig chemisch reinigen.

Artikel ook te lezen op: Dagblad van het Noorden

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Normec Kalsbeek Normec Kalsbeek logo Koopmansweg 2 9482 WC Tynaarlo +31 592 35 00 00